Bộ đàm ICOM V88

Máy bộ đàm công suất vừa, thích hợp cho nhà hàng, công ty. Sử dụng tiện lợi, nhanh chóng, sóng cực khỏe, máy sử dụng tần số VHF truyền xa