Danh mục: Cài Đặt Tần Số

Cài đặt tần số bộ đàm

13 Tháng Sáu, 2024 By admin 0

Nếu bạn có những bộ đàm không liên lạc được với nhau mà bạn chắc chắn rằng nó không hỏng Nếu bạn mua những bộ đàm mới nhưng không nói chuyện được với bộ đàm cũ –> Chắc chắn rằng nó đã khác tần số…