Danh mục: Dịch Vụ Bộ Đàm

Đăng ký tần số

13 Tháng Sáu, 2024 By admin 0

Việc sử dụng bộ đàm phải nên đi đôi với việc đăng ký tần số. Việc đăng ký tần số sẽ giúp bạn không bị trùng lặp với các đơn vị kinh doanh khác xung quanh cũng như tránh bị phạt và kiểm tra Nếu…

Cài đặt tần số bộ đàm

13 Tháng Sáu, 2024 By admin 0

Nếu bạn có những bộ đàm không liên lạc được với nhau mà bạn chắc chắn rằng nó không hỏng Nếu bạn mua những bộ đàm mới nhưng không nói chuyện được với bộ đàm cũ –> Chắc chắn rằng nó đã khác tần số…