Cách kiểm tra khi bộ đàm không liên lạc được với nhau

Các phím chức năng thông dụng

Để những bộ đàm có thể nói chuyện với nhau trước hết cần phải trùng kênh VD:

bộ đàm A kênh số 1, Bộ đàm B kênh số 2 thì sẽ không nói chuyện được với nhau. Phải đổi kênh trên bộ đàm B về kênh số 1 hoặc đổi bộ đàm A về kênh số 2 bằng núm vặncó mũi tên trỏ về số 1 hoặc 2 trên từng bộ đàm.

Nhấn nút PTT giữ trong vòng 1-2s rồi bắt đầu nói tránh tính trạng bấm và nói cùng lúc sẽ dẫn đến hiện trạng mất chữ trong câu nói.